خدمات برنزی

خدمات پایه ای
تومان 500.000 ماهانه برای سال 98
 • تجهیزات سخت‌افزاری شبکه
 • - سرور فیزیکی : 1
 • - سرور مجازی : 3
 • - سوئیچ شبکه : 1
 • - کامپیوتر : 8
 • - پرینتر و اسکنر : 4
 • نرم افزارها و سرویس های شبکه
 • -کریو کنترل (فایروال نرم افزاری )
 • -فایل شیرینگ
 • - بک‌آپ گیری
 • - یک نوبت بازدید ثابت
 • - یک نوبت بازدید OnCall
 • - پشتیبانی آنلاین
شرکتی

خدمات نقره ای

خدمات متوسط
تومان ۱.۲۰۰.۰۰۰ ماهانه برای سال 98
 • تجهیزات سخت‌افزاری شبکه
 • - سرور فیزیکی : 5
 • - سرور مجازی : 10
 • - سوئیچ شبکه : 4
 • - کامپیوتر : 20
 • - پرینتر و اسکنر : 7
 • نرم افزارها و سرویس های شبکه
 • -فایل شیرینگ
 • - بک‌آپ گیری
 • - یک نوبت بازدید ثابت
 • - یک نوبت بازدید OnCall
 • - پشتیبانی آنلاین
شرکتی

خدمات طلایی

خدمات نهایی
تومان ۲۰۰۰۰۰۰ ماهانه
 • تجهیزات سخت‌افزاری شبکه
 • - سرور فیزیکی: 5
 • - سرور مجازی : 20
 • - سوئیچ شبکه: 5
 • - کامپیوتر: 20
 • - پرینتر و اسکنر: 5
 • نرم افزارها و سرویس های شبکه
 • - کریو کنترل (فایروال نرم‌افزاری)
 • -فایل شیرینگ
 • - بک‌آپ گیری
 • ---یک نوبت بازدید ثابت---
 • ---یک نوبت بازدید OnCall---
 • ---یک نوبت بازدید ثابت---
شرکتی