برخی از افتخارات ما

نظام صنفی رایانه ای

دارای پرونده احراز صلاحیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای

بیش از 20 سال سابقه و تجربه کار فنی در عرصه فناوری اطلاعات کشور